L’Expert Universitari en Visió empresarial i gestió de projectes d’innovació és una aposta per la formació especialitzada del capital humà a les empreses de base tecnològica i empreses basades en el coneixement, el qual compta ja amb vuit edicions realitzades.

L’objectiu del títol és proporcionar una formació específica sobre la gestió de la innovació empresarial a titulats universitaris i estudiants d’últim curs amb iniciativa i capacitat de treballar en equip que vulguin completar el seu perfil amb coneixements transversals i capacitats diferencials per promoure i treballar en projectes de R+D+I empresarials.

Per això, i donada la importància de la vessant empresarial d’aquest postgrau, s’ofereix l’opció de realitzar pràctiques remunerades en empreses per aquells alumnes que ho sol·licitin a l’inici del curs i hagin superat els criteris d’avaluació.