L’ExU en Visió empresarial i gestió de projectes d’innovació és un estudi propi de la UIB amb una càrrega docent de 26 crèdits ECTS (150 hores presencials).

Pla docent del postgrau:

Mòdul I. La innovació dins del context empresarial (27h) Es pretén introduir a l’alumnat en els conceptes d’innovació i la seva gestió dins l’empresa. Innovació planificada, innovació intuïtiva i innovació social; estratègia empresarial d’R+D+I i elaboració de l’agenda d’innovació.
Mòdul II. La gestió de projectes (16h) Proporciona els coneixements, tècniques i eines de la gestió de projectes seguint les bones pràctiques de la guia del PMBOK© del PMI©
Mòdul III. De la vigilància tecnològica a la intel·ligència competitiva (9h) Aproximació aplicada a la vigilància tecnològica com a eina transversal en projectes d’R+D+I, enfortint la gestió estratègica d’informació de valor per a millorar la presa de decisions a l’empresa.
Mòdul IV. Propietat industrial i intel·lectual i transferència de tecnologia (12h) Explicació sobre quines formes de protecció de resultats i modalitats de contractes de transferència existeixen.
Mòdul V. Elaboració d’un pla d’empresa i definició d’un model de negoci (16h) Coneixement pràctic d’eines pel desenvolupament de projectes d’innovació en la seva vessant d’intrapreneurship.
Mòdul VI. Definició d’una proposta de projecte d’R+D+I a nivell nacional (22h) S’explicaran els passos i les condicions per tal de poder presentar projectes d’R+D+I a diferents convocatòries existents a nivell nacional.
Mòdul VII. Definició d’una proposta de projecte d’R+D+I a nivell europeu (19h) En aquest mòdul s’expliquen els passos i les condicions per tal de poder presentar projectes d’R+D+I a les diferents convocatòries europees existents.
Tallers sobre habilitats directives (21h) Els mòduls anteriors es complementaran amb tallers dirigits a treballar habilitats directives com, per exemple, gestió del temps, com parlar en públic, treball en equip o tècniques de creativitat.

Calendari

Data prevista d’inici de les classes per a l’edició 2016: 15 de març de 2016.
Les classes s’impartiran 3 dies setmanals –dimarts, dimecres i dijous.
Horari: de 16h a 19h i de 16h a 20h.
Data prevista de finalització de les classes per a l’edició 2016: 8 de juliol de 2016.

Lloc de realització