Les empreses que vulguin participar en aquesta edició 2016 incorporant en la seva empresa un alumne del postgrau, hauran d’inscriure’s a través del següent formulari,acceptant el programa de treball establert.

Número de places per a l’edició 2016: 10.

En la present edició la participació de l’empresa en el programa no tindrà cap cost econòmic.

No obstant això, l’empresa s’ha de comprometre a:

 • Nomenar una persona responsable del programa de l’alumne i què s’encarregarà de les relacions amb el tutor de la FUEIB.
 • Participar en les reunions de seguiment que s’estableixin amb els tècnics de la FUEIB.
 • Facilitar la informació necessària a l’alumne per tal de poder obtenir els resultats prevists, a més de proporcionar-los un espai físic i els recursos i materials necessaris perquè pugui realitzar les tasques encomanades (ordinador, telèfon, accés a Internet…).

Requisits que es valoraran a l’hora de seleccionar les empreses que participaran al programa:

 • Entitat de l’empresa (recursos econòmics, tècnics, humans, grandària, etc.).
 • Situació patrimonial. Solvència financera.
 • Situació davant Hisenda i Seguretat Social.
 • Experiència en preparació de propostes de R+D+I.
 • Entorn de treball per a l’alumne.
 • Interès de la gerència en la participació.
 • Possibilitat de contractar a l’alumne una vegada finalitzat el programa.
 • Projecte de R+D+I detectat.
 • Possibilitat de col·laboració Universitat-empresa.
 • Possibilitat de col·laboració amb altres empreses o entitats.
 • Grau d’interès d’establir un sistema de gestió de R+D+I com a estratègia empresarial.